Elaboració del Catàleg de paisatge del Penedès

L’Observatori del Paisatge de Catalunya està coordinant l’elaboració del Catàleg de paisatge del Penedès, encarregat per la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat.

http://paisatgepenedes.cat/

Què és el Catàleg:

  • Aporta informació de gran interès sobre tots els paisatges del Penedès i genera consciència en matèria de paisatge.
  • És una eina de suport per tal d’introduir el paisatge en el planejament territorial i urbanístic així com en les polítiques sectorials.
  • Parteix d’una visió integrada del paisatge que pren els components naturals i culturals conjuntament, mai per separat.
  • Parteix de l’existència de diversos valors del paisatge atribuïts pels agents que hi intervenen i per la població que hi viu i en gaudeix.
  • S’aplica al conjunt del territori del Penedès i no només als espais singulars o excepcionals.
  • Integra la participació pública com a eina per implicar i corresponsabilitzar la societat en la gestió i planificació del paisatge del Penedès.
  • És rigorós des del punt de vista científic, però empra un llenguatge poc tècnic i comprensible per a bona part de la població

Un altre aspecte rellevant d’aquest catàleg és que la seva elaboració es fa en paral·lel i en permanent retroalimentació amb el Pla Territorial Parcial del Penedès.

Com participar-hi

Respon el següent formulari en línia per donar a conèixer la teva percepció del paisatge del Penedès. El Catàleg el fem entre tots, participa-hi! Hi tens molt a dir.

Respon el formulari

Font: http://paisatgepenedes.cat/
%d bloggers like this: