Un aire més net per a tothom

A la vida un pot decidir sobre moltes coses. Relacionat amb la salut i el benestar, un pot decidir sobre la seva dieta, per exemple. O bé pot decidir evitar banyar-se en un lloc on s’informa que l’aigua està bruta i contaminada. En la vida un pot decidir sobre moltes coses, però n’hi ha una sobre la que una persona sola no pot triar: la respiració i l’aire que respirem.

Us recomano aquest vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=UeqkQjGa634

We all need clean air

L’aire és una cosa que no podríem viure sense ell. I la qualitat de l’aire és de gran importància ja que una mala qualitat de l’aire – incloent les emissions de partícules fines – representa un risc important per a la salut pública i el medi ambient en què vivim.

Una persona sola no pot triar, però entre tots sí que podem fer que l’aire que respirem no afecti la nostra salut ni el medi ambient.

Per això, malgrat per aquí no se’n parli massa, aquest any i aquests dies algunes institucions i ciutats europees i dels Estats Units, estan portant a terme diverses iniciatives, projectes i canvis interessants, amb l’objectiu de triar un aire més net per tothom. Vet-ho aquí alguns exemples:

– Del 26 al 30 de maig, es celebra a Ginebra el 60è congrés de l’Associació Internacional de Transport Públic, on s’hi debaten les tendències per potenciar la mobilitat sostenible els pròxims anys, amb una fita molt clara: l’estratègia PTx2, que pretén duplicar globalment la quota de mercat del transport públic el 2025 i disminuir així la dependència del vehicle privat.

– La Comissió Europea ha anunciat que aquest any 2013 vol que sigui “l’any de l’aire“, i del 4 al 7 de juny, a Brussel·les, celebra la Setmana Verda sota el lema “Un aire més net per a tothom“.

– La ciutat de Milà, coneixedors que els vehicles dièsel són un focus important de contaminants, sobretot de partícules en suspensió, NOx i CO2, està portant a terme diverses iniciatives com la instal·lació de filtres de partícules en vehicles dièsel; la potenciació de combustibles alternatius com el metà o el GLP (Gas Liquat del Petroli); o un modern sistema de control i seguiment dels vehicles que circulen pels carrers de la ciutat. O a Holanda, que busquen formes innovadores per reduir les emissions del sector agrícola, com ara rentadors d’aire (que disminueix el nivell de les emissions d’amoníac en un 85%) i les cassoles d’abonament (de recollir i separar fems).

Us recomano aquest vídeo: http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=ef0baad19994d37d0977&title=Taking+care+of+the+air+we+breathe&titleleft=Environment

– A Nova York, una ciutat de referència mundial per a molta gent, aquesta setmana ha inaugurat el seu propi sistema de “Bicing”, el Citi Bike, un sistema de bicis compartides que comença ja amb més de 16.000 abonats i la possibilitat de ser utilitzat també pels visitants i turistes.  https://citibikenyc.com/

Bicis compartides a NYC

Altres fonts i enllaços recomanats:

http://horapunta.tmb.cat/seccio/actualitat/futur-mobilitat-urbana-es-discuteix-ginebra

http://greenweek2013.eu/

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/air/en.pdf

 

Daniel Calveras. Medi Ambient Fundalis.

Els nivells de CO2 més elevats en tres milions d’anys!

La concentració de CO2 a l’atmosfera ha superat per primera vegada en la història la frontera simbòlica de les 400 parts per milió.

La notícia ha estat difosa per les principals agències de noticies: Fracàs absolut de les polítiques de lluita contra l’escalfament climàtic, enceta la notícia l’ARA; es supera una temuda barrera simbòlica diu El País. La Vanguardia, havia ofert uns dies abans als lectors un reportatge El dilema del canvi climàtic, on ja s’advertia d’aquesta possibilitat.

Aquesta nova barrera que es trenca, és la clara demostració que la determinació està fallant en els acords contra el canvi climàtic i que tampoc s’ha traslladat al ciutadà la transcendència i necessitat de canviar actituds com les rutines de mobilitat depenent dels combustibles fòssils.

Tot i això, els climatòlegs han apuntat un fre de la taxa d’increment de la temperatura mitjana mundial durant la darrera dècada. Els científics alerten però, que aquest fet és temporal i que es deu a la pròpia variabilitat natural del clima i a l’absorció de l’increment tèrmic per part dels oceans.

Així mateix, el Grup d’experts intergovernamental sobre canvi climàtic (IPCC) alerta que si la concentració de CO2 arriba a duplicar-se assolint les 560 ppm, la temperatura mitjana augmentaria fins a 3ºC, provocant greus impactes sobre el planeta.

Font: Sostenible.cat i Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Daniel Calveras. Medi Ambient Fundalis

Una espècie d’ocell amenaçada a Catalunya nidifica a la platja de Coma-ruga

El Departament d’Agricultura i l’Ajuntament del Vendrell treballen en la protecció del corriol camanegre, que viu exclusivament al litoral.

S’està protegint amb uns tancats la part de la platja de Coma-ruga on aquests dies es reprodueix l’espècie.

Efectius del Cos d’Agents Rurals fan un seguiment acurat de les parelles i duen a terme una vigilància més intensa per protegir les nidificacions

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i l’Ajuntament del Vendrell han presentat els treballs que porten a terme per a protegir el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), una espècie amenaçada que nidifica exclusivament al litoral.

El corriol camanegre és una espècie amenaçada a Europa i considerada vulnerable a Espanya i a Catalunya. Els últims anys s’ha extingit a part de la seva àrea de distribució al nord d’Europa, i a Catalunya es troba en franca regressió a conseqüència de la transformació del seu hàbitat principal, que són les platges.
Aquesta és una bona oportunitat per desenvolupar activitats d’educació i sensibilització ambiental sobre els valors naturals de les platges. I suposa també un atractiu més per afavorir un turisme de qualitat cada cop més sensible vers els aspectes ambientals.
Nueva imagen
Des del punt de vista científic i de recuperació del medi, es portaran a terme:
 
·         Delimitació de la zona de pas i acordonament amb pals de fusta (uns 300) tornejada i impregnada de sals de coure d’1,5 m de longitud i 12 cm de diàmetre separats entre ells uns 4,5 m i units mitjançant una corda de 14 mm de gruix per tal d’evitar el pas a la zona a protegir i per canalitzar el pas de la gent cap a la platja.
·         Senyalització amb cartells de fusta indicant l’existència d’una zona de protecció de fauna i flora autòctona protegides sense cridar l’atenció específicament sobre l’existència d’una zona de nidificació  i on s’especifiquin les limitacions d’accés i ús de la zona.
·         Informació ambiental: per tal de sensibilitzar i conscienciar la gent, així com per actuar d’informació i limitació per evitar accessos descontrolats a la zona que poguessin produir molèsties.
·         Vigilància més intensa per part del Cos d’Agents Rurals i Policia municipal per evitar trepitjades i gossos a les zones de nidificació  durant la temporada de cria.
·         Retardar al màxim l’inici de la neteja mecànica de les platges i fer-ho de forma coordinada per evitar el trepig de les postes que es localitzin.
·         Recuperació progressiva dels ecosistemes dunars desapareguts vetllant per aconseguir un recobriment vegetal òptim per a l’espècie en els sectors prioritaris.
Des del punt de vista educatiu i en col·laboració amb les escoles, es portarà a terme la senyalització d’itineraris per a coneixement dels ecosistemes presents a la zona que permetrà fer una observació de la fauna i de la flora del litoral.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient i Sostenibilitat

 
Daniel Calveras. Medi Ambient Fundalis

Treballem vers el reciclatge…

Avui, Dia Mundial del Reciclatge, és un bon moment per recordar la importància de reciclar correctament els nostres residus.

Reciclar consisteix en emprar parts d’un producte que es consideren residuals, en el procés de fabricació d’un altre producte. Es diferencia del concepte de Reutilitzar, que significa donar-li un nou ús a un producte que ja no s’utilitza.

Per exemple:

– Els envasos de plàstic que llencem al contenidor groc, són reciclats per tal de fabricar nous envasos i productes de plàstic. Per cada 2 tones d’envasos reciclats, evitem el consum d’una tona de petroli.

– Els envasos de vidre que llencem al contenidor verd, són reciclats per tal de fabricar nous envasos de vidre. Reciclant aquests envasos s’estalvia un 90% d’energia i per cada tona reciclada s’estalvien 1,2 tones de matèries primeres.

– Els envasos d’alumini que també llencem al contenidor groc, són reciclats per tal de fabricar nous envasos i productes d’alumini. Per cada tona d’alumini reciclat s’estalvien 4 o 5 tones de bauxita, que és el mineral per obtenir alumini, i s’estalvien 2 tones d’altres residus contaminants i de difícil eliminació.

Aquí podeu veure més informació del gran impacte ambiental que representa l’obtenció d’alumini no reciclat:

http://www.monsostenible.net/catala/habits/alumini:-un-sistema-dextraccio-mineral-amb-gran-impacte-ambiental/

– El paper que llencem al contenidor blau, és reciclat per fabricar nou paper. Una tona de paper reciclat significa salvar uns 17 arbres.

– La matèria orgànica que llencem al contenidor marró és reciclada per a fabricar substrats vegetals per a les plantes de jardineria o de l’agricultura, o bé per a generar energia. Reciclant correctament la matèria orgànica reduïm la contaminació dels sòls, de l’aigua i de l’aire, així com l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Per tot això i més, és important reciclar i treballar perquè tothom recicli.

Illa de reciclatge

Daniel Calveras. Medi Ambient Fundalis

%d bloggers like this: